• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Управлінська діяльність

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

дошкільного навчального закладу № 21 «Вербонька» комбінованого типу Мелітопольської міської радиЗапорізької областіза 2014/2015 навчальний рік перед громадськістю


Колектив дошкільного навчального закладу № 21 «Вербонька» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Конвенцією про права дитини, Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Для забезпечення системної діяльності колективу дошкільного навчального закладу розроблено річний план роботи, зміст якого структурований у відповідності до рекомендацій інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 03.07.2009р. № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». План схвалено педагогічною радою 29.08.2014 року, затверджено завідувачем закладу та погоджено з начальником управління освіти Мелітопольської міської ради.

Планування, організація та проведення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі здійснюється за комплексною програмою «Дитина в дошкільні роки», робота 4 гуртків проводиться на основі програм, затверджених методичною радою управління освіти, 1 гуртка – за програмою, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Для вирішення завдань корекційної роботи в групі компенсуючого типу для дітей з вадами мови використовуємо програму «Корекційне навчання розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови» (Л.Трофименко); в групі для дітей з порушеннями психічного розвитку – програму «Віконечко», які рекомендовані МОН України.

Дошкільний навчальний заклад укомплектовано кадрами. За штатним розписом передбачено 18,18 одиниць педагогічних працівників, а саме 19 педагогів, з яких повну вищу освіту мають 16 педагогів (84%) та неповну вищу освіту –3 (16%).

З огляду на законодавчі зміни в галузі дошкільної освіти педагогічною радою від 31.08.2011 року схвалена стратегічна Програма розвитку дошкільного навчального закладу на період 2012-2017 року. Підґрунтям Програми стала сукупність конкретних фактичних даних про дошкільний заклад на основі детального аналізу кадрового забезпечення, творчих можливостей колективу, рівня управлінської діяльності, освітнього процесу, стану матеріально-технічної бази. За звітний період основну увагу було зосереджено на виконанні заходів щодо удосконалення процесу навчально-методичної та покращення матеріально-технічної бази; підвищення якості надання послуг у всіх сферах діяльності забезпечення особистісного зростання кожної дитини. Програма складається з блоків: матеріально-технічне забезпечення, управлінська діяльність, компетентна дитина, взаємодія з батьками. Завдяки прагматичній спрямованості та співпраці учасників освітньо-виховного процесу, громадськості вдалося досягти певних позитивних результатів виконання Програми розвитку в цілому на 85%.

Робота по вивченню мікрорайону проводиться з метою задоволення потреб громадян у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку, наближення дітей до єдиного стартового рівня шкільної готовності через розвиток необхідних психічних процесів та формування навичок діяльності в умовах колективу, надання кожній дитині рівних можливостей для здобуття дошкільної освіти. Дошкільний навчальний заклад № 21 «Вербонька» комбінованого типу є опорним по роботі з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Згідно плану-прогнозу курсову перепідготовку пройшли у 2014 році 1педагог, у 2015 році 2 педагоги та восени планують пройти курсову перепідготовку 4 педагога.

Одним із засобів підвищення професійного рівня стала атестація педагогів. За планом-прогнозом у 2014 – 2015 навчальному році повинно було атестуватися 0 педагогів, але згідно п.3.3. Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами та доповненнями (від 08. 08. 2013 р.) додатково внесено 2 атестації педагогічних працівників: вихователя Тараканової Н.М., вихователя Панасенко Г.В. За результатами атестації: відповідність раніше присвоєній категорії 1 педагог (50%); встановлено тарифний розряд - 1 педагог (50%).

Всі зусилля колективу дошкільного навчального закладу № 21 «Вербонька» комбінованого типу спрямовані на переорієнтацію розвитку особистості дитини як основний ресурс, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. За довгі роки сумлінної праці, колектив приймав участь в міських та обласних масових заходах – виставках, конкурсах. У 2014-2015 приймали участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Проблеми, тенденції, перспективи екологізації культурно-освітнього простору» на базі Мелітопольського державного педагогічного інституту ім. Б. Хмельницького. Щороку колектив приймає участь у фестивалях «ЧерешнЕво!», до Дня міста «Квіткова симфонія», до свята Незалежності України «Квітучий віночок України» тощо. На базі дошкільного закладу проводились педагогічні майстерні, майстер-класи, методичні об'єднання для вихователів міста. Вихованці дошкільного закладу є активними учасниками міських конкурсів: «Іграшкова фантазія», «Сузір’я казкових прикрас», фестивалю «Коло друзів».

Для забезпечення контролю та керівництва за освітнім процесом та вивченням фахової майстерності педагогічних працівників було проведено діагностування, яке дало змогу з’ясувати уміння педагогів організовувати освітній процес і комплексно скоординувати пріоритетні напрямки методичної роботи у вирішенні проблемної теми: «Формування особистісної компетенції дошкільника через реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти».

Аналіз моніторингових показників педагогічних працівників дошкільного навчального закладу показує, що поряд з досвідченими спеціалістами працюють молоді спеціалісти. Всі вони мають задатки працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками, громадськістю та органами шкільного самоврядування, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі по формуванню особистості дитини.

Адміністрація дошкільного навчального закладу №21 тісно співпрацює з гімназією №19. Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку. Так як в дошкільному закладі є дві групи компенсуючого типу одна з них логопедична група і одна група для дітей з затримкою психічного розвитку активно співпрацюємо з колективом СШ № 23 та колективами, де відкриваються корекційні класи (ЗНЗ № 4, інтернат). Залучаємо до співпраці батьків та учнів колишніх випускників дошкільного закладу в проведенні спільних заходів між дітьми дитячого садка та початковою школи.

Адміністрацією та педагогами закладу ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться «Дні відкритих дверей», батьківські збори, консультації, всеобучі, ділові ігри, школа молодої матері «Батьківська скарбничка», клуб для батьків майбутніх першокласників «Перший раз в перший клас». Колективом закладу та батьківською громадськістю створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень. В групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей У групах є сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг дітей цікаві навчально-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників.

Здійснення медичного супроводу в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно до річного плану роботи на основні таких заходів як щоденний ранкових фільтр з метою надання медичної допомоги (при необхідності); виявлення захворілих дітей, своєчасна їх ізоляція; надання першої медичної допомоги при виникненні нещасних випадків.

Щоденний ранковий прийом дошкільників до закладу проводять вихователі, які опитують батьків про стан здоров’я дітей. За показаннями оглядають зів, шкіру зовнішній вигляд. Приймаючи дітей раннього віку вимірюють температуру тіла дитини. Виявлені при ранковому фільтрі хворі і діти з підозрою на захворювання в ДНЗ не приймаються; хворі, які виявлені протягом дня, ізолюються до приходу батьків. Медична сестра старша щодня оглядає дітей, які відвідують заклад; бере участь у лікарському огляді дітей; проводить антропометрію, термометрію, надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травми; проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігає за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим; організовує проведення поточної дезінфекції.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; наказу Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Адміністрацією та медичною службою закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Старша медична сестра закладу контролює виконання меню і якість страв, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, проводить заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій. Діти одержують 3х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного двотижневого меню. Адміністрація та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування. Особлива увага приділялась багатодітним, неповним сім’ям та дітям з малозабезпечених сімей, які потребують підтримки та допомоги дошкільного навчального закладу. Дошкільний заклад відвідують 15 дітей пільгових категорій: 14 дітей із багатодітних родин та 1 дитина-інвалід. Ці діти в повному обсязі користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством. На підставі поданих підтверджуючих документів було забезпечено цих дітей пільгами в оплаті за харчування: дитина-інвалід одержує безкоштовне харчування, діти із багатодітних сімей – 50%.

Заклад забезпечений необхідними нормативно-правовими документами з безпеки життєдіяльності у повному обсязі. На всіх поверхах є схеми евакуації. Первинними засобами пожежогасіння заклад укомплектований на 80%. Два рази на рік проводяться практичні заняття щодо евакуації дітей та працівників з будівлі закладу. За останні п’ять років не зареєстровані нещасні випадки, які сталися з дітьми під час навчально-виховного процесу. Оформлено журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями, що сталися у побуті.

Фінансово – матеріальне зміцнення відбувалось за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб. Легалізований батьківський комітет закладу сприяє зміцненню матеріальної бази ДНЗ і створенню сприятливих умов для його розвитку. Питання, які розглядаються на групових та загальних батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету та прийняті рішення фіксуються у протоколах із зазначеними термінами виконання та відповідальними за виконання прийнятих рішень.

Підводячи підсумки минулого року можна стверджувати, що робота щодо організації освітньо-виховного процесу велась систематично, цілеспрямовано, комплексно. Але актуальним залишається питання формування успішної особистості, здорового способу життя, комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника, виховання патріотичних почуттів та налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.

Завідувач дошкільного навчального закладу № 21 О.Ю. Бухтіярова

Кiлькiсть переглядiв: 194

Коментарi